BAKIR BORULAR

Firmamız tesislerde(UP CAST) CAST & DRAW yöntemiyle üretilen bakır boruları ilk elden siz müşterimize ulaştırmayı planlamaktadır. Bakır borular içme suyu, kalorifer, doğalgaz, likidgaz ve fuel-oilısıtma soğutma sistemleri- fabrika altyapıları ve tesisatları için uygun olup kalitesi ise dünyanın en iyileri
arasındadır.

BAKIR KATOT
Size sunacağımız ürün spectleri bakımından Dünyanın en iyi ürünüdür. Ürünümüze ait specti ikinci sayfada inceleyebilirsiniz. Ürün fiyatı Türkiye’de istediğiniz şehirdeki gümrük deposuna teslim LME+60 USD(ton) dir. Bu fiyat 24 ton alım için geçerli olup toplu alımlar için ayrı fiyat verilebilecektir.Ürünün size en yakın gümrüklü sahaya teslim süresi 10 iş günüdür.
BAKIR BOBİN BORU

15,30 ve 50 metre olarak üretimi yapılır istenilen kalınlıklarda üretim yaptırabilirsiniz. Ürünlerin teslim süresi 15 gündür. Sürekli üretimi yapılan Bakır bobin borular,

TAHILLAR VE TAHIL ÜRÜNLERİ

Tahıl ürünleri birçok ülkede stratejik rol oynar ve dünya nüfusu için temel besin kaynağıdır

TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla büyümeye başlamış ve bu tarihten itibaren sektöre yapılan yatırımlar artmıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Bugün Türk tekstil ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihracat odaklı bir sektördür. Mevcut kapasiteler yurt içi talepten oldukça fazladır.