TAHILLAR VE TAHIL ÜRÜNLERİ

Tahıl taneleri binlerce yıldır insan beslenmesinin ana bileşenidir ve insan uygarlığını şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Tahıllar dünya’da domiant ürünlerdir ve her yıl yaklaşık 718 milyon ha alanda tahıl ekilir ve bu alanda 2.9 milyar ton üretim yapılır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, sosyo-ekonomik yapıları ve fertlerin beslenme alışkanlıkları her geçen gün değişmekte tüm dünyada ve ülkemizde tahıl ürünleri toplumların en önemli besin kaynağını oluşturmaktadır. Tahıllarının neredeyse tamamı hem insan hem hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Ucuz, kolay temin edilmesi, depolanmasının ve taşınmasının kolay olması, erken bozulmaması, enerji kaynağı olması, doyurucu özelliği, kısmen de olsa biyolojik değerleri yüksek protein içermesi ve bıktırmayan nötr tat ve aromada olmasından dolayı tahıllar çok tüketilir. Özellikle gizli açlık ve dengesiz beslenmenin söz konusu olduğu gelişmemiş bölgelerde insanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve çeşitli yardım programlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır.